Vilkår Og Betingelser

Betaling: Afregning skal ske i forbindelse med konsultationen, enten via Mobilepay nummer 188392 eller kontant.

Priser:

  • Henvisning fra læge: Privat andel er 447 kr. første gang og derefter 378 kr.
  • Sundhedsforsikring: Privat andel er 0 kr.
  • Uden tilskud: 950 kr. 

Afbud: Skal meldes ved opringning eller SMS, så hurtigt som muligt. Ingen betaling, du har helt sikkert en god grund.

Tavshedspligt: Jeg er omfattet af psykologloven og har tavshedspligt. Jeg følger de etiske principper for nordiske psykologer.

Journalpligt:

  • Jeg laver et notat (håndskrevet) ved hver samtale.
  • Der er ingen andre end dig og mig, der har adgang til din journal, og du kan til enhver tid se den.
  • Papirjournalen opbevares forsvarligt i aflåst arkivskab i minimum 5 år og maksimum 6 år. ift. Psykologloven.

Privatlivspolitik:

  • Jeg anvender kun beskyttede elektroniske platforme og kommunikationsgange.
  • Har du en forsikring, der fordrer, at jeg deler data, vil det foregå efter nærmere aftale med dig.
  • Jeg er omfattet af Persondataforordningen (GDPR).