Carolyn

 • Født i 1958 i New York af danske forældre og kom til Danmark i 1971
 • Medlem af Dansk Psykolog Forening
 • Har "ydernummer" i Region Sjælland gennem de sidste 15 år
 • Bor nu på Østerbro i København

Uddannelse

 • Psykolog fra Københavns Universitet i 1991 og autoriseret i 2001.
 • Er også uddannet psykoterapeut og psykoanalytiker
 • Jeg har en række efter- og videreuddannelser bag mig og har modtaget intern og ekstern supervision gennem alle år. Jeg prioriterer at holde mig ajour med mit fag ved løbende at opdatere mig og deltage i kurser og efteruddannelser.

Erfaring

 • Jeg har 30+ års erfaring med individuel terapi indenfor alle alle aldersgrupper. Legeterapi med små børn.
 • Særlige erfaringsområder: Stress, Angst, Depression, Traumer, Skilsmisse, Fobier, Spiseforstyrrelser og Skolevægring. 
 • Supervision af forældre/plejefamilier, undervisning i psykologi på gymnasie-niveau.
 • Min erfaring stammer fra min tid som psykolog i kommunalt regi i Søllerød, Nakskov og Guldborgsund og som  mangeårig privatpraktiserende psykolog med egen klinik i Københavnsområdet og på Sydhavsøerne.
 • Metoder

 • I mit arbejde anvender jeg forskellige metoder, som jeg tilpasser, så de passer bedst til dig og dine ønsker/behov .
  • Behov for hjælp til, eksempelvis:
   • at reflektere over dit liv lige nu samt kriser og begivenheder, der er svære for dig at håndtere.
   • at bearbejde og forstå negative handlemønstre i hverdagen samt støtte til at ændre på handlemønstre, der opretholder eller forstærker psykiske problematikker.
   • at få hjælp til at forstå dine følelser og få bearbejdet ubevidste følelser ved at sætte ord på, så din relation til andre mennesker bliver bedre og din selvforståelse øges.