Priser

 • Individuel samtaleterapi: 950 kr. for 50 min. uden tilskud
 • Du kan få tilskud (helt eller delvist) i følgende tilfælde:
  • Henvisning fra lægen: Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring
  • Sundhedsforsikring (der dækker psykologhjælp)
  • Medlem af Sygeforsikringen Danmark (gruppe 1, 2 og 5)

Vilkår

Betaling: Afregning skal ske i forbindelse med konsultationen, enten via Mobilepay nummer 188392 eller kontant.

Afbud: Skal meldes ved opringning eller SMS, så hurtigt som muligt. Ingen betaling, du har helt sikkert en god grund.

Tavshedspligt: Jeg er omfattet af psykologloven og har tavshedspligt. Jeg følger de etiske principper for nordiske psykologer.

Journalpligt:

 • Jeg laver et notat (håndskrevet) ved hver samtale.
 • Der er ingen andre end dig og mig, der har adgang til din journal, og du kan til enhver tid se den. 
 • Papirjournalen opbevares forsvarligt i aflåst arkivskab i minimum 5 år og maksimum 6 år. ift. Psykologloven.

Privatlivspolitik:

 • Jeg anvender kun beskyttede elektroniske platforme og kommunikationsgange. 
 • Har du  en forsikring, der fordrer, at jeg deler data, vil det foregå efter nærmere aftale med dig.
 • Jeg er omfattet af Persondataforordningen (GDPR).